TIETOSUOJASELOSTE SUP TAMPERE & PALJU JA PORE

MIHIN TARKOITUKSEEN KERÄTÄÄN

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen: Käsittelemme henkilötietoja palvelun käyttämisen, tilausten, ostosten, varauksien hallinnan, laskutuksen, peruutusten, palautusten, maksujen valvonnan, maksuajan myöntämisen, perinnän sekä reklamaatioiden hoitamisen ja rekisteröinnin yhteydessä mm verkkokauppa ja varaukset 
 • Palvelun kehittäminen: Palvelun kehittämisen edistämiseksi teetämme ajoittain kyselytutkimuksia, käyntitietoja sekä tilastollista analyysia
 • Tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu: Toimitamme käyttäjälle hänen ostamat tuotteet ja/tai palvelut sekä pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua. 
 • Kohdennettu digitaalinen mainonta: Kohdennamme käyttäjälle mainontaa ja joskus arvontoja. Automaattista profilointia ostos- sekä sivustokäyttäytymiseen on mahdollista googlen ohjelmien kautta (en ole käyttänyt, mutta ohjelmat kerään  niitä)
 • Automaattinen profilointi:  Heikentynyt maksukyky voi estää kaupanteon joillain maksutavoilla. Asiakkaalla on oikeus pyytää luottotietojen manuaalista tarkistusta.
 • Terveydenhoito: Veden päällä toimiessa kaikki lajit luokitellaan erittän vaaralliseksi, tarvin tiedon mm. epislepsia tai muista sairauksiata. En halua ottaa riskiä että sattuu jotain. Tarvittaessa lääkärintodstus.
 • Luottotiedot,  varauksissa tai vuokrauksissa voin kysyä luottotiedot, jotta uskallan vuokrata tuotteen luotettavalle taholle.  Toimin vakuutusyhtiöiden antamien ohjiden mukaisesti. Kysely voi olla mm. sähköpostin tai tekstiviestin avulla. Varmistus esim.. Suomen Asiakastieto Oy luottorekisteri Vuokrauksissa pyrin kysymään kaiken etukäteen, voin pyytää myös näyttämäöän ajokorttia tai voin ottaa siitä kuvan. 

2. LÄHTEET

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään sopimuksen teon, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme. 18-vuotias, tarvitset palvelun käyttöön huoltajan suostumuksen ja lisäksi suosittelemme keskustelemaan tietosuojasta huoltajasi ennen palveluidemme käyttämistä.

3. MILLAISIA TIETOJA SUP TAMPERE ja PALJU JA PORE KERÄÄ ?

 •  Laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, käyntitiedot, luottopäätös, kiinnostustiedot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, asiakaspalautteet sekä peruutustiedot, ajanvaraustieto
 • Terveystietoja
 • Digitaalisen tilin tiedot: käyttäjätunnus, nimimerkki, ja  muu yksilöivä. Tunnus voi olla näkyvillä muille lomakkeiden yhtydessä.
 • Yhteystiedot: esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Jotta pystyn todetamaan henkilöllisyyden esim. lauta vuokrauksen yhteydessä tämä on välttämätön. 
 • Demografiatiedot: esimerkiksi ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Evästeiden tiedot:
 • Verkkopalvelun käyttö- ja selaustiedot, esimerkiksi sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.  
 • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • Luvat ja varaukset, panttaus tai luottotiedot 
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Whats up pikaviesti ryhmät. Käytetään viestien ja kuvien vaihtoon. Jaan / jaamme kuvat ryhmässä. Koska otamme myös kuvia, niitä voidaan julkaista somessa. Jäsenten ottamat kuvat on omaan käyttöön ei kaupallisessa tarkoituksessa. Ulkopuoliset tai jäsenet eivät saa kaupitella tuotteita tai otettuja kuvia. Sup Tampere saa käyttää kuvia julkaisuissaan. Whats up:ssa puhelinnumerosi sekä nimi näkyy muille ryhmän jäsenille, vaikka poistuisi ryhmästä. Jäsenet ei saa luovuttaa tai näyttää puhelinnumeroita ja nimiä muille (mennän varmanpäälle). Ikäraja 16v what”s up:pin ohjeiden mukaan. Voin poistaa ryhmästä, jos mielenkiintoa ei ole pitkäään aikaan. Luonnollisesti puhelimessani on aina pin lukitukset päällä sekä järkevä salasana, tämä koskee myös jäseniä. Lisänä whats up:in omat softasuojaukset. Nimi ja puhelintietoja ei minulla ole muualla kuin whats up sovelluksessa. Ryhmä on pikaviestiryhmä, sovellan ryhmään Sup Tampere tietosuojaselostetta. Olen käyttänyt edellämainittua pitkähköä tekstiä sivuillani.

4. SÄILYTYS JA SUOJAUS

Käsittelen  ja säilytän käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa (kuten profiili- ja yhteystietoja) sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja turvallisesti.

Käytän tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö ja  henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.
Käyttöalustoina puhelin, tietokone. Kaikissa salasanat. 

5. MITEN PITKÄÄN TIEDOT SÄILYVÄT

Niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Säilytämme tietoja asiakkuuden päättämiseen asti ja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä lain mukaisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi. 

Faceen ja palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Useat evästeet säilyvät käyttäjän koneella sivustolta poistumisen jälkeen. Evästeet voivat säilyä kuukausia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

6. KENELLÄ TIETONI ON?

SUP TAMPERE ja PALJU JA PORE (sama firma) voi  käsitellä henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja ei luovuteta muille eikä ulkomaille.  Voin luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa siviili- tai rikosoikeudellisissa oikeusprosesseissa ja  vakuutusyhtiöiden proseisseissa. Voin kuitenkin  luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja (esimerkiksi teknisten, logististen ja muiden palvelujen tarjoajat). Edellämainitut osapuolet saavat kuitenkin käyttää henkilötietojasi vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Myös  mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä

Yrityksen myyminen, ostaminen tai muu uudelleenjärjestely saattaa edellyttää, että luovutamme henkilötietoja mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille sekä heidän neuvonantajilleen tai että vastaanotamme henkilötietoja myyjiltä sekä heidän neuvonantajiltaan.

7. EVÄSTEET

Ohjelmat saattavat kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Toiminnalliset evästeet: Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen, ostoskoriominaisuudet, chat-asiakaspalvelun, ja kieliasetukset.
Analytiikka ja liiketoiminnan raportointi: Mahdollistavat sivustojen käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
Mainonnan kohdentaminen ja markkinointi: Mahdollistavat käyttäjälle sivustojen käyttöön perustuvan kiinnostavan sisällön kohdennetun tarjoamisen.

8. OMIEN TIETOJEN KIELTÄMINEN

 • Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, siirrämme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. 
 • Käyttäjä voi vastustaa tietojenkäsittelyä. Kiellolla voi olla vaikutuksia palveluiden tarjoamiseen ja käyttöön. Käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 • Suoramarkkinointikielto: Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen
 • Eväseet: Käyttäjällä on evästeet omassa selaimessa, keräämisen voi estää. Nettisivut eivät välttämättä toimi oikein. Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili. 
 • Käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen käyttäjän verkkokäyttäytymisen perusteella alla kuvattujen valintojen kautta. Estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan valittua. 
 • Sivuni kehittyy ja muutuu , pidän oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme.
 • Whats up pikaviesti ryhmissä voi olla mahdoton poistaa puhelinumeroa tai nimeä. 

SUP TAMPERE / PALJU JA PORE TIETOSUOJA TIEDUSTELUT

Pekka Kulmala
050 3065892
Sähköposti pku1000  miuku mauku    gmail.com